Diverse

Foreningen

Idrætsforeningen Fremad Nørhalne blev oprettet i 1919 og fungerer fortsat den dag i dag som en velfungerende idrætsforening med fokus på såvel socialt samvær som sportslige resultater.

Vedtægter

Foreningens formål er at samle børn, unge og voksne for under gode forhold at kunne dyrke forskellige former for idræt samt et godt kammeratskab. Foreningen tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsvirksomhed efter Folkeoplysningsloven. Foreningens virksomhed er almennyttig og åben for enhver, som tilslutter sig foreningens formål.

Bestyrelsen er ansvarlig over for Jammerbugt Byråd for anvendelse af det fra Jammerbugt Kommune modtagne tilskud, for anviste lokaler m.v. og for regnskab og dokumentation for virksomheden. Bestyrelsen udarbejder årligt en beretning, hvori foreningens virksomhed i det forløbne år beskrives. Beretningen indsendes på forlangende til Jammerbugt Kommunes Folkeoplysningsudvalg