Plan 2023

Plan 2023 - STRATEGISKE PEJLEMÆRKER

Faciliteter (hal, baner, klubhus etc.)

  • Tilbyde faciliteter af god kvalitet til gavn for alle

  • Vi skal have en langsigtet plan for vores faciliteter

  • (5-års helhedsplan)

Socialt (ift. medlemmer, byen etc.)

  • Fastholde IFN´s værdier - og udbygge kendskab/involvering

  • Vi skal øge medlemsinddragelse vha. sociale arrangementer og events

Sportsligt (bredde/elite, nye sportsgrene etc.)

  • Sikre, at vi konstant har et attraktivt tilbud til vores medlemmer

  • Vi skal tilbyde flere sportsgrene

  • (nedsættelse af udvalg til at se på fremtids behov og muligheder)

Økonomisk

 • Sikre et fornuftigt indtægts niveau - og acceptabel egenkapital

  • Vi skal fremtidssikre Nørhalne Cup

 • (organisatorisk, dokumentation og langsigtet forretningsplan)

Organisation

 • Sikre den demokratiske proces – og angive tydeligt ansvarsfordeling

  • Vi skal have fokus på træner rekruttering og fastholdelse ved at tilbyde spændende aktiviteter/kurser/rekvisitter og forhold

Branding

 • Fokuseret markedsføring af IFN

  • Vi skal etablere strategi for synliggøreles af IFN - og have fokus på vores social media kommunikation