Åbent klubhus

Formålsbeskrivelse - Åbent Klubhus

Det er klubbens formål, i rammen af formålsbeskrivelsen for Idrætsforeningen Fremad Nørhalne, at tilbyde en mere aktiv fritid for børn i Nørhalne, uden det er en forudsætning, at man dyrker sport. Dette gøres ved at tilbyde alternative aktiviteter indendørs og udendørs, samt tilbyde ekskursioner til eks. svømmehal og andre steder, som tilbyder aktiviteter, der ikke findes i Nørhalne, eller som ikke normalt er organiseret i foreningslivet til dagligt.

Følgende er vigtige elementer af Åbent Klubhus:

  • At alle kan føle sig velkomne, uanset om de er til sport eller ej.

  • At alle uanset baggrund har mulighed for at deltage i aktiviteterne.

  • At vi altid er friske på at prøve nye ting, som klubben ikke gør selv.

  • At voksne sørger for, klubben er et godt sted at være for børn.

  • At voksne er rollemodeller.

Kontaktperson:
Derek Damgaard
Bygaden 4, Nørhalne
Tlf.: 2814 8176
mail: derek.damgaard@gmail.com