Bestyrelsen‎ > ‎

Plan 2023

Plan 2023 - STRATEGISKE PEJLEMÆRKER

Faciliteter (hal, baner, klubhus etc.) 
 • Tilbyde faciliteter af god kvalitet til gavn for alle
 • Vi skal have en langsigtet plan for vores faciliteter
  (
  5-års helhedsplan)

Socialt (ift. medlemmer, byen etc.) 
 • Fastholde IFN´s  værdier - og udbygge kendskab/involvering 
 • Vi skal øge medlemsinddragelse vha. sociale arrangementer og events 

Sportsligt (bredde/elite, nye sportsgrene etc.) 
 • Sikre, at vi konstant har et attraktivt tilbud til vores medlemmer
 • Vi skal tilbyde flere sportsgrene 
  (
  nedsættelse af udvalg til at se på fremtids behov og muligheder)


Økonomisk 
 • Sikre et fornuftigt indtægts niveau - og acceptabel egenkapital 
 • Vi skal fremtidssikre Nørhalne Cup

  (organisatorisk, dokumentation og langsigtet forretningsplan)  
Organisation
 • Sikre den demokratiske proces – og angive tydeligt ansvarsfordeling
 • Vi skal have fokus på træner rekruttering og fastholdelse ved at tilbyde spændende aktiviteter/kurser/rekvisitter og forhold

Branding
 • Fokuseret markedsføring af IFN
 • Vi skal etablere strategi for synliggøreles af IFN - og have fokus på vores social media kommunikation